Jamstvo
Jamstveni rok (ukoliko ga proizvod ima što je posebno naznačeno u opisu proizvoda, u protivnom proizvod nema jamstvo) počinje od dana isporuke robe Kupcu. Tijekom jamstvenog roka Kupac će imati pravo vratiti bilo koju neispravnu robu Prodavatelju. Prodavatelj će pregledati robu vraćenu od strane Kupca i nakon pregleda je li roba kvalificirana za jamstvenu potporu koju će prodavatelj pokrenuti za obavljanje potrebnih popravaka. Čim završi postupak popravka, relevantna roba se vraća Kupcu. Prodavatelj je dužan provesti postupak popravka u roku od 60 dana od isporuke robe. Ako Prodavatelj nije u mogućnosti dovršiti postupak popravka u tom razdoblju, Kupac će imati pravo zatražiti (i) Obavijest o kreditu koju će izdati Prodavatelj tako da Kupac može upotrijebiti odobreni iznos za dobivanje sredstava za razmjenu koja može biti istu za vrstu dobra ili bilo koju drugu robu slične vrijednosti ili (ii) povrat kupoprodajne cijene. Razdoblje od 60 dana počinje od dana kada Prodavatelj primi robu koju je Kupac vratio.
Nakon isteka jamstvenog razdoblja pokrivenost jamstvom ograničit će se samo na pravila proizvođača, ako je to primjenjivo, dok se takvi slučajevi mogu naplatiti za rezervne dijelove, otpremu i / ili rukovanje ili druge srodne naknade. Ako je jamstvo proizvođača primijenjeno, Prodavatelj obavještava Kupca i prema potrebi prosljeđuje neispravnu robu proizvođaču. Prodavatelj će osigurati potrebne popravke što je prije moguće. Kada se postupak popravka dovrši i sve povezane pristojbe plati Kupac, roba će se vratiti Kupcu. Prodavatelj je dužan provesti postupak popravka u roku od 60 dana od isporuke. Ako Prodavatelj ne može dovršiti postupak popravka u tom roku, roba će se vratiti Kupcu. Razdoblje od 60 dana počinje od dana kada Prodavatelj primi robu koju je Kupac vratio. Ako na temelju prethodnih ispita proces obnavljanja treba potrajati dulje od 60 dana nakon dostave Prodavatelju, Prodavatelj će se obratiti Kupcu i zatražiti potvrdu o prihvaćanju produženog razdoblja obrade popravaka. U slučaju da Kupac zatraži vraćanje robe prije nego što je postupak popravka dovršen, on i dalje snosi troškove vezane uz otpremu i rukovanje ili radove izvršene u vezi s popravcima izvršenim prije vraćanja robe.
Nalog ne pokriva:
Zamjenu i popravak (baterije, slušalice, CD-i, memorijske kartice, zvučnici, bljeskalice i drugi pribor) Štete koje proizlaze iz neadekvatne i neprikladne upotrebe robe. Kupac će pažljivo pročitati upute za pravilnu uporabu svih proizvoda. Ako se roba neovlašteno pohrani, a ne prema uputama i uputama proizvođača. U slučaju korištenja nekompatibilne robe s glavnom robom (koja može uzrokovati štetu) – sve različite vrste dodatne opreme koju kupac može kupiti zasebno od glavnog uređaja u redovitim trgovinama ili super tržištima. Štete nastale uslijed popravaka koje obavlja neovlašteni servisni centar. Štete koje proizlaze iz vanjskih utjecaja (kao što su sve vrste nezgoda ili prirodnih katastrofa).

Prodavatelj ni u kojem slučaju neće biti odgovoran ako proizvođač odbija prihvatiti jamstvo zbog bilo kojeg od navedenih razloga.
Prodavač mora osigurati da roba nema nedostataka u trenutku prijenosa rizika na kupca. Prodavatelj će jamčiti Kupcu da u vrijeme prijenosa rizika roba ima svojstva koja su navedena pod uvjetima koje su ugovorne stranke dogovorile ili, ako nije izričito dogovoreno, roba mora biti u stanju i kvaliteti kao što ih je prodavatelj oglašavao ili kako je to razumno očekivano zbog prirode robe. Roba je isporučena u dogovorenoj količini. Roba ispunjava zahtjeve zakona Republike Hrvatske. Kupac je dužan temeljito ispitati robu na način koji je u skladu s uvjetima potvrđenim potvrdom narudžbe i / ili ugovoru odmah nakon prijenosa rizika. Pod uvjetom da se bilo koja šteta robe dogodi nakon trenutka prijenosa rizika, Prodavatelj neće biti odgovoran za takvu štetu, a Kupac neće biti oslobođen od obveze plaćanja Kupoprodajne cijene
Kupac priznaje da Prodavatelj nije proizvođač robe i ne daje jamstvo za kvalitetu robe. Prodavatelj će međutim dodijeliti sva prava koja se odnose na jamstvo za kvalitetu robe koju dobavljači robe, a posebno za isporuku jamstvenih certifikata ili izjava proizvođača. U slučaju da će roba pokazati bilo kakve nedostatke nakon prijenosa rizika, Kupac će svoje prava izravno primijeniti od proizvođača. U slučaju da proizvođač ne dade lijek ili popravak ili ako Kupac iz bilo kojeg razloga ne prijavi proizvođača, može zatražiti prodavatelja da vrši popravak, i prodavatelj pod uvjetom da je sposoban popunjavati popravak, može izvršiti zahtjev Kupca na dodatnu naknadu. Prodavatelj ne snosi odgovornost za kašnjenje ili nedostatak sposobnosti za obavljanje potrebnih popravaka.
Sva roba koju se Kupac želi vratiti Prodavatelju mora se vratiti na adresu navedenu na stranici -o nama-. Prodavatelj neće biti odgovoran za robu koju je Kupac vratio na pogrešnu adresu.