INFORMACIJE
BOLJAT GREEN j.d.o.o. (Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću)
Vukave 41, Vučevica
Adresa za poštu:
(BOLJAT GREEN j.d.o.o.
Vukave 41
21202 Lećevica)
E-mail adresa:
Boljias@gmail.com
Osnovna djelatnost:
Djelatnost:0130, Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
Registrirane djelatnosti:
* -poljoprivredna djelatnost
* -ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
* -integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
* -proizvonja brašna i stavljanje brašna na tržište
* -potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
* -stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
* -proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
* -proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
* -destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
* -proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
* -zdravstvena zaštita bilja
* -proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
* -poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
* -proizvodnja sjemena
* -dorada sjemena
* -pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
* -stavljanje na tržište sjemena
* -proizvodnja sadnog materijala
* -pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
* -stavljanje na tržište sadnog materijala
* -uvoz sadnog materijala
* -proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
* -promet gnojivima i poboljšivačima tla
* -proizvodnja duhana
* -promet duhana
* -proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
* -trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
* -gospodarenje lovištem i divljači
* -djelatnosti gospodarskog ribolova na moru
* -djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
* -gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
* -gospodarenje šumama
* -proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
* -proizvodnja i prerada maslina
* -proizvodnja maslinovog ulja
* -uzgoj bilja i začinskih usjeva
* -proizvodnja eteričnih ulja
* -usluge pakiranja
* -proizvodnja kruha, svježih peciva, slastičarskih proizvoda, kolača i sladoleda
* -proizvodnja hrane
* -proizvodnja bezalkoholnog i alkoholnog pića
* -kupnja i prodaja robe
* -pružanje usluga u trgovini
* -obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* -zastupanje inozemnih tvrtki
* -usluge informacijskog društva
* -djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
* -prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
* -prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu – obavlja se kao javni linijski promet, posebni linijski promet, povremeni prijevoz putnika i kao prijevoz putnika s naizmjeničnim vožnjama
* -prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
* -agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
* -prijevoz za vlastite potrebe
* -djelatnost prijevoza opasnih tvari
* -usluge taksi prijevoza na kopnu i moru
* -usluge iznajmljivanja kopnenih prijevoznih sredstava sa i bez vozača
* -djelatnost iznajmljivanja plovila
* -pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
* -pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
* -turističke usluge u nautičkom turizmu
* -turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
* -ostale turističke usluge
* -turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
* -usluge turističkog vodiča i turističkog animatora
* -usluge ispitivanja tržišta i ispitivanja javnoga mnijenja
* -usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* -promidžba (reklama i propaganda)
* -projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
* -energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
* -stručni poslovi prostornog uređenja
* -djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
* -djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
* -djelatnost upravljanja projektom gradnje
* -djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
* -poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
* -posredovanje u prometu nekretnina
* -poslovanje nekretninama
* -iznajmljivanje vlastitih nekretnina
* -čišćenje svih vrsta objekata
* -usluge pranja i glačanja rublja
* -usluge završnih građevinskih radova
OIB:04134048997
MB:04631374
Godina osnivanja:2016.
Veličina:Mikro poduzetnik
Direktor: Ante Boljat
IBAN: ZABA HR3223600001102572216